Ποιοι ειμαστε

Το Καρναβαλικό Κομιτάτο της Πάτρας είναι ένα αστικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το 1992 από μια ομάδα Πατρινών που προέρχονταν από διάφορες καρναβαλικές ομάδες και πυρήνες της πόλης. Τους ένωσε η κοινή επιθυμία για παρεμβάσεις που θα αναδείκνυαν και θα υπερασπίζονταν το μοναδικό χαρακτήρα του Πατρινού Καρναβαλιού. Το σωματείο επίσης συστήθηκε με στόχο την ανάπτυξη μελέτης και γόνιμου προβληματισμού ως προς τις καταβολές και τις κατευθύνσεις του Καρναβαλιού.
Το Καρναβαλικό Κομιτάτο δεν προσεγγίζει φιλολογικά το Καρναβάλι της Πάτρας. Καταθέτει έμπρακτη πρόταση, η οποία δεν είναι ενιαία, στείρα ή μονότονη, αλλά πολυσυλλεκτική. Μέσα στις τάξεις του Κομιτάτου υπάρχουν διάφορες τάσεις και αντιλήψεις, ποικίλοι χαρακτήρες και προσωπικότητες (αλλά και ηλικίες). Από αυτή την συνάντηση προκύπτει ένα αποτέλεσμα συχνά συναρπαστικό, πάντα ανοιχτό στο κοινό της πόλης και τους επισκέπτες της.