Χλίδα Πάρτι 2003

Πληροφορίες
English Title:

Luxury Party

Σάβ, 15/02/2003
Veso Mare: Αίγλη

Χλιδάτο πάρτι οργανώνει το Καρναβαλικό Κομιτάτο Πάτρας το Σάββατο 15.2.2003.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο είναι η κατάλληλη αμφίεση και φυσικά η εξασφάλιση του εισιτηρίου εισόδου.

Όποιος προλάβει … κλείνει τα χλιδάτα εισιτήρια …

Χλίδα πάρτι στην Αίγλη της Veso Mare, η μεγαλοπρέπεια στο Καρναβάλι.