Το Καρναβάλι των Περιστεριών 2017

2-5 Φεβρουαρίου 2017 στο ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ