Ο Χορός της Μάσκας 1994

Πληροφορίες
English Title:

Ball de Masque

Δευ, 28/02/1994
Δημοτικό Θέατρο “Απόλλων”

Αρ. Πρωτοκόλλου 28/2/1994

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ

Αναφέρονται νέαι κινήσεις “Καρναβαλικού Κομιτάτου Πάτρας”
οργανώσεως υπόπτου δι’αντεθνικήν δράσιν.
Οργάνωσις συγκαλεί παρασυναγωγήν εις Δημοτικόν Θέατρον
“Απόλλων ουχί Καλαμαριάς” υπό το πρόσχημα “χοροεσπερίδος”,
εν η οι προσκεκλημένοι απαξάπαντος υποχρεούνται καλύψει χαρακτηριστικά
διά προσωπείου (μάσκα).
Διατάσσω άνδρας Υπηρεσίας σπεύσαι, τρυπώσαι, ελέγξαι και καρφώσαι.
Σοβαραί υπόνοιαι αντεθνικών βραβείων εις μασκαράδες, οίτινες ξεχωρίσωσι.
Κωδικός αποστολής “Χορός Μάσκας”.
Η παρούσα καήτω πάραυτα, το συνημμένον προσωπείον φυλαχθήτω,
ίνα επιτραπεί είσοδος παρ’ανδρών μας
εγκατασταθησομένων εις καίρια σημεία εισόδου.

Ο υπουργός Δημ. Κράξεως
και αντ’αυτού το
Καρναβαλικό Κομιτάτο Πάτρας